Piknik zbora ob zaključku pevskega leta 2003/04
12. 6. 2004

Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org