Koncert v Zagorju

 

16. 4. 2011
Cerkev sv. Petra in Pavla
Zagorje


(Foto: Iztok Urbančič)

Fotogalerija

Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org