Nikolajev otroški zbor

Nikolajev otroški zbor iz Litije deluje sedmo leto. Pod skrbnim vodstvom zborovodkinj Vite Kralj in Lavre Zupančič se je razvil v zelo dober otroški zbor, ki v svoje vrste privablja vedno nove male pevce. Zbor s svojim petjem, polnim otroške iskrivosti in spontanosti, lepša bogoslužje v cerkvi in navdušuje poslušalce na pevskih revijah. Njihovo ubrano petje se sliši tudi na zgoščenki Božična luč.

Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org