Podporniki in donatorji

Pot do zaključka velikih in kakovostnih projektov je sila težka in zahtevna. V majhnem slovenskem prostoru si takšnih projektov ne moremo privoščiti brez podpore razumevajočih visoko kakovostnih gospodarskih družb in posameznikov.

Verjamemo, da je poslanstvo vsake družbe, vsakega človeka, ki pomembno oblikuje ta prostor, skrb za kulturni in duhovni temelj tega naroda. To je največja vrednota in dota narodu v prihajajočih časih.

Zbor podpirajo
Občina Litija, Mestna skupnost Litija, Javni sklad RS za kulturne dejavnosti in Župnija Litija.

Donatorji
Riko, d.d.
Trgograd trgovina in gradbeništvo, d.o.o.
Kgl Kovinska Galanterija d.o.o.
Omahen Transport, Gradiške laze 19, 1275 Šmartno pri Litiji
PINO, Gradbeni inženiring d.o.o., Ulica Mire Pregljeve 4, 1420 Litija
Rudi Turs, Velika Štanga 22, 1275 Šmartno pri Litiji
in mnogi velikodušni posamezniki.

Svoj prispevek za delovanje Zbora sv. Nikolaja Litija lahko nakažete na:
Nova kultura Litija
Valvazorjev trg 1
1270 Litija
Namen: Donacija za delovanje Zbora sv. Nikolaja
Številka računa: 03110-1000019558
Sklic: 00-100

Kontakt: info@litija.org

Nova kultura Litija, Valvazorjev trg 1, SI-1270 Litija, Slovenija | e-mail: info@litija.org